Warsztaty WenDo

warsztaty WenDo

Warsztaty WenDo

Czym jest WenDo?

WenDo to w polskim tłumaczeniu „Droga Kobiet” (od angielskiego „women” i japońskiego „-do”). Jest to jedyna w Polsce metoda samoobrony i asertywności opracowana przez kobiety i dla kobiet, która łączy metody samoobrony fizycznej i psychicznej. Podczas warsztatów kobiety i dziewczęta uczą się jak reagować na różne formy przekraczania granic, na przemoc psychiczną i fizyczną. Wzmacniają poczucie pewności siebie, poczucie własnej wartości i sprawczości.

WenDo jako metoda samoobrony psychicznej przekazuje wiedzę na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania. Dzięki temu uczestniczki uczą się nie tylko jak rozwiązywać konflikty, ale też przełamują własne stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd. Podczas warsztatów dziewczynki i kobiety uczą się także definiować własne granice i reagować na ich naruszenie na tyle wcześnie, by zatrzymać narastającą agresję ze strony napastnika i zmniejszyć prawdopodobieństwo ataku fizycznego.

Jako metoda samoobrony fizycznej, WenDo dostarcza kobietom praktycznych umiejętności pozwalających na skuteczną obronę w razie fizycznego zagrożenia. Aby wziąć udział w warsztatach nie potrzeba żadnej szczególnej siły, ani nadzwyczajnej sprawności. Każda kobieta może nauczyć się skutecznie bronić.

WenDo jest dla Ciebie, jeśli:

 • chcesz przestać czuć się bezradną i bezbronną wobec ataków słownych i fizycznych w miejscach publicznych, na ulicy, w szkole, w pracy, w domu;
 • chcesz doświadczyć własnej siły fizycznej, uwolnić swój oddech i głos, wyraźniej dostrzec swoje możliwości i zasoby, odzyskać poczucie wpływu.

Biorąc udział w warsztacie WenDo masz szansę podnieść swoje umiejętności w zakresie:

 • podejmowania decyzji
 • skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji
 • rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania swoich granic
 • reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i przemoc ze względu na płeć i inne
 • samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści

Metody pracy

Podczas warsztatu korzystamy z różnorodnych metod pracy, takich jak:

 • dyskusje w małych grupach i plenarne,
 • praca z oddechem i głosem,
 • ćwiczenia symulacyjne różnych technik samoobrony fizycznej (ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki)
 • elementy psychodramy

Warsztat WenDo trwa łącznie 12 godzin zegarowych (16 godzin szkoleniowych) i zazwyczaj trwa 2 dni (w przypadku zajęć dla dziewcząt istnieje możliwość rozłożenia warsztatu na 3-4 dni).

Warsztaty prowadzi Agnieszka Biela – psycholożka, trenerka umiejętności społecznych, trenerka WenDo (absolwentka Akademii Treningu WenDo)

Jak możesz wziąć udział w warsztacie?

 • Sprawdź w naszych aktualnościach czy prowadzimy teraz zapisy na warsztaty otwarte
 • Zbierz grupę znajomych kobiet (6-16 os.), które chciałyby wziąć udział w warsztacie i skontaktuj się z nami
 • Zaproś nas do swojej placówki (szkoły, firmy, instytucji)