OPINIE

Opinie

Co według Pani/Pana stanowi mocne strony zajęć?

cudzyslow

Nie wiem jak to Pani „robi”, że tak chętnie chce uczestniczyć w zajęciach…

cudzyslow

cudzyslow

Różnorodne formy pracy z dziećmi; ciekawe pomysły plastyczne rozwijające fantazję dzieci; indywidualne podejście do każdego dziecka

cudzyslow

cudzyslow

Mocną stroną zajęć jest zabawa w grupie i nauka odnalezienia się wśród rówieśników przy jednoczesnym indywidualnym podejściu do każdego dziecka. W małej grupie dziecko czuje się zauważone i niezapomniane. Ma możliwość nawiązywania relacji z innymi dziećmi, obserwowania różnych zachowań rówieśników i rozmowy o swoich spostrzeżeniach po zajęciach.

cudzyslow

cudzyslow

Mocną stroną zajęć jest swobodna twórczość dzieci niczym nie ograniczona

cudzyslow

cudzyslow

Profesjonalne podejście. Zajęcia pokazywały jak można pomóc rozwijać dziecku różne umiejętności. Materiały, z których są wykonane prace pokazują, że można to zrobić inaczej używając czegoś więcej niż kredek i farb.

cudzyslow

cudzyslow

Różnorodne techniki plastyczne, tematy pozwalające na wiele form ekspresji

cudzyslow

cudzyslowKontakt z dziećmi, umiejętność rysowania, systematyczność, rozbudzenie wyobraźni

cudzyslow

cudzyslowDuże urozmaicenie – dziecko ma okazję wykonywać nowe aktywności, a potem cieszyć się ulubionymi. Tematyka zajęć i ich dynamika – dostosowanie do poziomu energii dzieci

cudzyslow

cudzyslowTo, że dzieci dobrze się bawiły i nie czując tego uczyły

cudzyslow

cudzyslowZajęcia pozwalają na budowanie właściwych relacji z rówieśnikami. Są tak dalece kreatywne że wyzwalają u dziecka skrywane dotąd talenty, pobudzają wyobraźnie na poziomie logicznym, przestrzennym i twórczym. Pobudzają do poznawania otaczającej rzeczywistości i jej analizowania co dobre a co złe!

cudzyslow

cudzyslow„Fachowość” prowadzącej zajęcia – ciekawe, różnorodne materiały i pomoce dydaktyczne

cudzyslow

Czy Pani/Pana Syn/Córka opowiadał/a o zajęciach, dzielił/a się tym, co się na nich działo lub w inny sposób nawiązywał/a do nich w domu? Jeśli tak, to o czym najczęściej mówił/a?

cudzyslow

Tak, o Pani Agnieszce mówiła najczęściej oraz o tym co robiła na zajęciach

cudzyslow

cudzyslow

Każde zajęcia to było ogromne wyczekiwanie i ciągłe zastanawianie się co będziemy robić a po każdych zajęciach pełen entuzjazm jak było super

cudzyslow

cudzyslow

Po każdych zajęciach dziecko wychodzi „euforycznie” zadowolone co oznacza że program jest „trafiony”. Każdorazowo opowiada co się działo i jak opowiada to przeżywa to na nowo z wielkim zadowoleniem

cudzyslow

Co Pani/Pana zdaniem zmieniło się w zachowaniu lub umiejętnościach Córki/Syna w trakcie udziału w zajęciach?

cudzyslow

Syn wręcz tryska pomysłami – nie boi się ich przedstawiać

cudzyslow

cudzyslow

Poprawie uległa na pewno koncentracja – nauczyciel w szkole też zauważa zmiany w tym aspekcie

cudzyslow

cudzyslow

Zdecydowana poprawa koncentracji – poprawa motoryki, szczególnie małej – trochę lepiej wychodzi współpraca w grupie – oswojenie się z porażką – wyjście poza bardzo wąskie własne zainteresowania

cudzyslow

cudzyslow

Uspołeczniła się, chętnie zostaje bez rodziców

cudzyslow

cudzyslow

Bardzo dużo, większa samodzielność przy wykonywaniu prac, pomysłowość, zwraca uwagę na uczucia innych

cudzyslow

cudzyslow

Po każdych zajęciach widać jak jest tymi zajęciami podekscytowana i później w domu kontynuuje sama zajęcia plastyczne – rysuje, klei, lepi, wycina. To zajęcia ją do tego inspirują

cudzyslow

cudzyslow

Umiejętność formułowania własnych opinii, empatia

cudzyslow

cudzyslow

Zdobyła umiejętność bycia w grupie oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach

cudzyslow

cudzyslow

Potrafi dłużej zająć się rzeczami, zadaniami, ale tymi które jej się podobają. Wie, ze w pewnych rzeczach jest dobra a w innych trochę mniej i mówi o tym

cudzyslow

Opinie pochodzą z anonimowych badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w czerwcu 2013 r.