Anna Słaboń

Anna Słaboń

Anna Słaboń

współpracowniczka, psycholożka, trenerka

Psycholog, trener umiejętności społecznych, trener twórczego myślenia oraz technik efektywnej nauki. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, Certyfikowany Kurs Trenerski Treningu Zastępowania Agresji ART®, Szkołę Trenerów BAZA Kurs Podstawowych Umiejętności Pracy Metodą Treningu Grupowego, Akademię Coachingu Coaching People oraz szkolenia z zakresu psychologii twórczości.

Ma za sobą ponad 7- letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W ramach współpracy z licznymi placówkami edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi realizowała warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz studentów, a także konsultacje dla rodziców.

Autorka i realizatorka warsztatów wspierających między innymi twórcze myślenie, umiejętność efektywnego uczenia się i szybkiego czytania, a także rozwój społeczny i emocjonalny – w obszarze współpracy, porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów, poznawania i lepszego rozumienia własnych emocji oraz budowania adekwatnej samooceny.

Prowadzi konsultacje oraz coaching dla rodziców. Realizuje szkolenia z zakresu komunikacji i umiejętności społecznych / rodzicielskich dla profesjonalistów (psycholodzy, terapeuci, nauczyciele), pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz dla rodziców.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama wspaniałej dziewczynki.