Misja i zasady pracy

Misja i zasady pracy

Nasza misja

Nasze motto słowami Janusza Korczaka:

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.

Misję Skrzydlatej Żyrafy najlepiej oddają słowa: „rozwój, współpraca, inspiracja”. Moim celem jest tworzenie twórczej przestrzeni do rozwoju dla dzieci i ich rodziców. Stawiam na bezpośredni kontakt wierząc, że otwarte, przyjazne relacje oparte na współpracy są najlepszą bazą dla rozwijania talentów i uczenia się nowych umiejętności. Chcę, aby Skrzydlata Żyrafa dawała inspirację do nowych pomysłów, odkryć, doświadczeń i do samodzielności: aby dodawała dzieciom skrzydeł.

Dlaczego „Skrzydlata Żyrafa”?

Żyrafa

Żyrafa
 • przyjmowanie nowej perspektywy
 • szacunek dla indywidualności (każda żyrafa ma swój własny wzór łatek na ciele)
 • język żyrafy, czyli komunikacja oparta na empatii

kwadrat skrzydła

Skrzydła
 • inspiracja
 • radość
 • spełniony talent
 • wykorzystane możliwości

Metody pracy

Atmosfera wspierająca rozwój
 • Budujemy relacje. Doceniamy wagę tworzenia się więzi między dzieckiem a osobą prowadzącą zajęcia, więzi która może stanowić rodzaj „trampoliny rozwojowej” dla każdego malucha.
 • Doceniamy wszystkie pomysły. Staramy się nie oceniać, lecz pokazywać dzieciom różne perspektywy i możliwe efekty ich działań.
 • Akceptujemy różne emocje. Tworzymy przestrzeń zarówno dla radości z sukcesów, jak i złości z tego, że tym razem coś się nie udało.
 • Pozwalamy na samodzielność. Dzieci mogą nie tylko zadawać pytania, lecz nawet sugerować przebieg zajęć. Staramy się nie „pouczać”, lecz zaciekawiać, inspirować i pobudzać do eksperymentowania.
 • Dajemy sobie czas. Priorytetem jest pełne przeżywanie, doświadczanie, dopracowanie pomysłów. To ważniejsze niż „odklepanie” założonego programu.
Program merytoryczny
 • Aktywność – uczymy się i rozwijamy zawsze poprzez zabawę!
 • Wyzwania – budujemy „strefę najbliższego rozwoju”, czyli stawiamy przed dziećmi zadania, która są nowe, ale osiągalne
 • Sprawdzone narzędzia dydaktyczne: trening twórczości, trening koncentracji, elementy dramy
 • Dynamika: różne typy aktywności wprowadzamy naprzemiennie, np. zadania wykonywane przy stoliku przeplatamy krótkimi zabawami ruchowymi.
 • Nietypowe materiały – od kilku rodzajów kredek, pisaków i farb, przez wełnę czesankową i folię bąbelkową, a kończąc na kurkumie lub żelu do włosów 🙂
 • Zadania domowe – proste i inspirujące zadania, pozwalające wzmocnić nabyte na zajęciach umiejętności.
Naukowe podstawy
 • Pedagogika Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej
 • Psychologia rozwojowa: Wygotski, Piaget i Kohlberg
 • Psychologia twórczości: Szmidt, Nęcka, Ligęza i Piotrowski
 • Psychologia poznawcza, mnemotechniki wg Buzana i Szurawskiego
 • Inteligencji wieloraka (Gardner) i emocjonalna (Goleman)
 • Porozumienie bez przemocy (NVC): Rosenberg, Faber i Mazlish
 • Podstawy psychologii systemowej i humanistycznej